'Samen werken aan een juiste balans'

'Samen werken aan een juiste balans'

'Samen werken aan een juiste balans'

'Samen werken aan een juiste balans'

'Samen werken aan een juiste balans'

'Samen werken aan een juiste balans'

'Samen werken aan een juiste balans'

'Samen werken aan een juiste balans'

'Samen werken aan een juiste balans'

De Jong Administratie-Service

Het Tasveld 32  |  3342 GT Hendrik Ido Ambacht
T: 078-682 24 73  |  E: info@dejongadministratie.nl

Diensten

  Administraties/ Jaarwerk

Wij bieden u een compleet pakket diensten aan op het gebied van de financiële administratie van uw onderneming. Afhankelijk van uw eigen kennis over het voeren van een boekhouding kunt u bepaalde delen van de werkzaamheden zelf doen en andere delen uitbesteden.
Wij hebben ervaring met softwarepakketten van verschillende leveranciers, waaronder Unit 4 Multivers, Twinfield in combinatie met Basecone,  Snelstart,  Accountview, Exact en iMuis. Voor onze rapportage gebruiken wij een programma dat gegevens uit vele boekhoudpakketten kan verwerken.

Dit doen wij concreet:

 • Opzetten en inrichten van uw administratie
 • Sorteren, ordenen en verwerken van de boekingsbescheiden
 • De verzorging van uw aangifte omzetbelasting
 • Tussentijdse rapportages
 • Samenstellen van de jaarrekening
 • Samenstellen van de publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel
 • Begeleiding bij de aanvraag van financieringen
 • Begeleiding van startende ondernemingen
 • Advisering en begeleiding over uw administratieve organisatie
 • Advisering en begeleiding over uw administratieve automatisering

 

  Salarissen

Voor u een hele kluif, voor ons dagelijkse kost
Salarisadministraties betekenen voor veel bedrijven een boel rompslomp, maar voor ons vormen ze dagelijks werk, al vele jaren. Maandelijks behandelen wij de salarisgegevens van veel verschillende werkgevers in allerlei branches. Een verantwoordelijk werk dat bij ons in goede handen is. Dit alles uiteraard volgens de regels die ervoor staan.

Meer dan alleen cijfers
De toegevoegde waarde zit hem bij ons in advies en deskundigheid. Wij doen meer dan alleen maar lonen draaien, wij denken met u mee, door eventuele problemen uit uw handen te nemen.

Meer dan alleen cijfers
Wij berekenen vaste prijzen per werknemer, per jaar. Dit houdt voor u in dat als u minder personeel in dienst heeft, u minder hoeft te betalen voor de verwerking van de salarisadministratie.

Dit doen wij concreet maandelijks

 • Loonstroken, desgewenst direct naar de medewerkers per e-mail
 • Betaaloverzicht netto lonen (inclusief eventuele spaarbedragen)
 • Betaalopdrachten door middel van digitale bestanden voor uw bankprogramma
 • Aangifte loonheffingen
 • Journaalpost, geheel afgestemd op uw financiële administratie
 • Controleren van de lonen op de Wet Minimumloon, het minimum vakantietoeslag en de CAO

Dit doen wij concreet jaarlijks

 • Digitale aanlevering jaaropgaven richting fiscus
 • Digitale aanlevering jaaropgaven richting pensioenfonds
 • Jaaropgaven werknemers.

 

  Fiscale werkzaamheden

Het invullen van belastingaangiften is meestal een ingewikkelde en tijdrovende zaak. Jaarlijks wordt de belastingwetgeving aangepast en voor veel ondernemers wordt deze materie steeds gecompliceerder. Door de laatste ontwikkelingen op de voet te volgen kunnen wij u van een goed en deskundig advies dienen.

Wij kunnen zorgdragen voor een juiste invulling van de diverse belastingaangiften:

 • Aangifte Inkomstenbelasting
 • Aangifte Erfbelasting
 • Aangifte Vennootschapbelasting
 • Aangifte Omzetbelasting
 • Eventueel indienen van verzoek- en bezwaarschriften
 • Bewaking van de voorlopige en/of definitieve belastingaanslagen.

 

  Adviezen

 • Het opzetten van ondernemingsplannen
 • Menigeen heeft wel eens de gedachte gehad om een eigen bedrijf te beginnen.
 • Wij helpen startende ondernemers bij de begin van hun onderneming ondermeer met het opstellen van een ondernemersplan. Zo komen ondermeer aan de orde:
 • De rechtsvorm 
 • Investeringen en financieringen
 • Belastingen
 • De boekhouding
 • De liquiditeitsprognose
 • Een exploitatiebegroting

Door een goede samenwerking, waarbij onze kwaliteiten worden samengevoegd met de kwaliteiten van de startende ondernemer, ontstaat een synergie effect. Een goede basis wordt hiermee gelegd voor het starten van uw onderneming.

 • het adviseren over rechtsvormen, financieringen en subsidies
 • en voorts alle overige fiscale, administratieve en bedrijfseconomische werkzaamheden